Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:47757 kpl

Yhteystiedot

Olari-Seura ry
Päivänkehräntie 5 as 1
02210 Espoo

Y-Tunnus 1813645-9

Olari- Seuran toiminta

OLET TERVETULLUT HALLITUKSEN KOKOUKSIIN Maapallonkatu 8 E-F KATUTASO

Olari-Seuran esite

Toiminnassa panostamme erityisesti Olarin viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen

  • toimimme alueemme etujärjestönä, olemme yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon
  • teemme aloitteita ja esityksiä alueen palvelujen parantamiseksi
  • seuraamme rakennusten- ja muutoskohteiden toteutumista,
  • teemme yhteistyötä ja verkostoidumme asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa,
  • järjestämme yhteistyössä verkostojemme kanssa asukastilaisuuksia

   Liity Seuraan ja tule mukaan tilaisuuksiin.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

OLARIN UIMAHALLI JA LIIKUNTAKESKUS ON SÄILYTETTÄVÄ!

VETOOMUKSEMME ESPOON KAUPUNGIN PÄÄTÖKSENTEKIJÖILLE OLARIN UIMAHALLIN JA LIIKUNTAKESKUKSEN SÄILYTTÄMISEKSI on  toistaiseksi (4.10) kerännyt 522 allekirjoitusta! Vetoomuksen voi allekirjoittaa marraskuun loppuun saakka Olarin uimahallin ja liikuntatilan aulassa.

 Me allekirjoittaneet vetoamme Espoon kaupunkiin Olarin uimahallin ja liikuntakeskuksen säilyttämiseksi. Olarin uimahalli on erityisesti ikääntyneiden asukkaiden käytössä, mutta se palvelee hyvin myös koko väestöä. Uimahallin ja liikuntatilan käyttöaste on korkea varsinkin ohjattu liikunta. Se on tärkeä myös erityisryhmille. Uimahalli ja liikuntakeskus ovat oleellinen osa Olarin yleiskaavalla suojeltua kaupunkikuvaa.

Kaupungin Olarin liikuntakeskukseen käyttämät kulut ovat investointi, jonka avulla mm. ikääntyneiden toimintakykyä ylläpidetään ja näin säästetään sosiaali- ja terveystoimen kuluja.

Matinkylän uimahallin tuleva valmistuminen on asukkaille erinomainen asia. Suur- Matinkylän alueella tarvitaan kuitenkin toinenkin kaupungin ylläpitämä kuntosali. Kynnys siirtyä Matinkylään voi olla monelle nykyiselle liikkujalle liian korkea.

Olari-Seuran MIELIPIDE MAAPALLONKADUN (322028) ASEMAKAAVAN MUUTTAMISESTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN POHJALTA: 

Olari-Seura ry:n mielestä ko. kortteli kuuluu erottamattomana osana Maapallonkuja 2:n ja Kuunsillan sekä Auringonkehrän aukion ja Kuunkehrän muodostamaan kaupunkikuvaan.  Olari-Seura ry katsoo, että kortteli 22098:lla on selvityksestä poiketen erityinen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo kuten selvityksen mukaan Maapallonkuja 2:n rakennuksilla.

KANNANOTTOmme SUORAN BUSSILINJAN PALAUTTAMISEKSI OLARISTA OTANIEMEN JA MEILAHDEN KAUTTA PASILAAN.

Olari-Seuran kevätkokous pidetiin ke 3.4. 2019 klo 18 Olarin asukaspuistossa. 

Olari-Seuran puheenjohtajan tarina

Vuonna 2019 lähdimme mukaan Kotisetuliiton hankkeeseen kaikilla on oikeus kotiseutuun. Yhteistyökumppanimme on Olarissa toimiva Maahanmuuttajaperheiden ja nuorten yhdistys (MPNY).

6.5 järjestimme siivoustalkoot ja 18.6 vieraslajitalkoot

Toukokuussa alkaa Olari-Seuran aloitteesta toteutuvan TERVEYSLUONTOPOLUN rakentaminen Kokinmetsään. Polkun avajaiset vietettiin 14.5.

28.9 LähiöFestin yhteydessä juhlimme 50-vuotiasta Olarin Päiväkehrän koululla

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma sen toteutuminen (ks tapahtumat)

Vuoden 2018 toimintakertomus

Olari-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 
12.11.208 klo 18.00 Espoon mielenterveysseura EMY ry:n tiloissa osoite 
Maapallonkatu 8 E-F (katutaso, S-marketin takana). 

Kokouksessa  tutustutaan Espoon keskuspuiston Kokinmetsään 
suunniteltavaan terveysluontopolkuhankkeeseemme.  Lisäksi käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 

Asukasfoorum, jonka suunnitteluryhmän puheenjohtajana toimi Olari-Seuran puheenjohtaja Heikki Lenkkeri, toiminta oli aktiivista. 12.2 asukasfoorumin aiheena oli koulut.

20.3 klo 18 aiheena on Iso Omenan stagella Täyttä elämää ikääntyneenä- Miten Espoo hoitaa vanhuksensa. Kevään viimeinen asukasfoorum oli samassa paikassa 26.4.klo 18.

Olari-Seura otti kantaa Matinkylä-Olarin elä-ja asuseniorikeskuksen puolesta. 

Olarin julkiset terveys- ja sosiaalipalvelut on lopetettu (Puolarmetsän sairaala, hammashoitola, neuvola, sosiaalipalvelutoimisto).  Olarilaisten palvelut on siirretty Matinkylään. Meille on siten tärkeää, että metron ja vilkkaan uudisrakentamisen vuoksi kasvavan palvelutarpeen tyydyttämiseksi toteutetaan riittävät palvelut mahdollisimman lähelle, Matinkylään. Erityisen tärkeitä palvelut ovat vanhuksille, joiden liikkumismahdollisuudet ovat rajalliset. Matinkylän elä ja asukeskuksen on tarkoitus olla alueen vanhusten tukipiste ja mahdollistaa kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tietojemme mukaan kaupungin investointiohjelmaan ei sisälly rahoja Matinkylän elä- ja asu seniorikeskuksen toteuttamiseen.Olari-Seura esittää, että kaupungin jo hyväksymiin suunnitelmiin sisältyvä Matinkylä elä ja asukeskus toteutetaan viipymättä.

Tämän kevään hallituksen kokoukset pidettiin seuraavasti:24.1, 14.2, 7.3, 28.3, ja 2.5.  Kevätkokous pidettiin 10.4. uudessa EMY.n tilassa Maapallonkatu 8 E-F, johon siirrymme kokoontumaan.

Olari-Seura otti 28.3 kokouksessaan kantaa Komeetanristin kaavaaehdotukseen. Kannanotto ohessaOlari-Seura ry katsoo mm., että esitetty uudisrakennus on liian korkea ja rajoittaa ja varjostaa näkymää sekä naapuritontteja liikaa. Olarin ominaispiirteiden säilyttäminen, mikä on alueen yleiskaavassa merkitty suojeltavaksi, edellyttää alueen toiminnallisuuden kehittämistä. Liikerakennusten muuttaminen asuinrakennuksiksi tekee Olarista pelkän nukkumalähiön, ellei suunnittelussa oteta huomioon myös liike-, palvelu- ja harrastustoimintoja.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma sen toteutuminen

Olari-Seura otti 13.2 kokouksessaan kantaa nk. Janoisen Kamelin tontin eli Maapallonkujan kaavamuutokseen kahdeksan kerroksen asuinrakennukseksi. Kaipaamme Kuitinmäen ostoskeskuksen kokonaisvaltaista kaavoitusta.

Olarin ominaispiirteiden säilyttäminen, mikä on alueen yleiskaavassa merkitty suojeltavaksi, edellyttää alueen toiminnallisuuden kehittämistä.  Liikerakennusten muuttaminen asuinrakennuksiksi tekee Olarista pelkän asuinlähiön, ellei suunnittelussa oteta huomioon myös liike-, palvelu- ja harrastustoimintoja.

Lähipalvelujen sijoittumiselle ovat ohikulkevat asiakasvirrat tärkeitä.  Maapallonkuja sijaitsee juuri sillä alueella, missä kävely- ja pyöräilyvirrat, autoliikenne ja julkinen liikenne kohtaavat.  Jos tällaiselle alueelle ei mahdollisteta Olarin lähipalveluita, on niille vaikea, käytännössä mahdoton, osoittaa paikkaa.  Olari-Seura ry:n mielestä suunnitelman liiketilaksi esitettävä määrä (241,6 m2 sekä 249,4 m monikäyttötiloiksi) on liian pieni suhteessa suunniteltuun kokonaisrakennusoikeuteen. Suunnittelun tulisi tukea alueen toiminnallista luonnetta siten, että liike-, palvelu- ja julkisten harrastustilojen määrä säilyy.

Suunnitellulla Maapallonkujan asemakaavamuutoksella on merkittäviä vaikutuksia lähialueen toiminnallisuuteen.  Jotta alueen kaupunkikuvan ominaispiirteet säilyisivät ja aluetta voitaisiin kestävällä tavalla kehittää, tulisi koko alueen tulevaa kaavoitusta suunnitella yhtenäisesti.  Suunnitteluun tulee ottaa mukaan kiinteistönomistajien lisäksi alueen asukkaat.

Toimintamme 2017

Näin vielä tammikuun lopulla kirjattiin:

Vuosi 2017 tuo suuria muutoksia meille olarilaisille. Metroliikenteen pitäisi alkaa syyskesällä ja suorien bussilinjojen Helsinkiin lakata.  Samoin Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on lopusuoralla.  Metro muuttaa myös Olaria ja etenkin Matinkylän metroaseman seutua. Olarissa onkin vireillä eri vaiheessa 10 asemakaavamuutosta.  Uusin on Maapallonkujan liike/toimistorakennusta koskeva esitys.  Yhteistä näille kaavamuutoksille on, että liike-ja toimistorakentamisen alueita muutetaan asuntokäyttöön.

Olari-Seura seuraa alueella tapahtuvia muutoksia ja pyrkii vaikuttamaan, että alueen viihtyisyys ja asukkaiden yhteisöllisyys säilyisi ja paranisi.  Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan oman kotiseudun kehittymiseen.

Meidän toimintamme toteutui:

1. Hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia foorumeita. Seuraava kokous on maanantaina 13.2. klo 18.00 Ison Omenan palvelutorilla Kari kokoushuoneessa.  Maaliskuun kokous on maanantaina 20.3. klo 18.00. Paikka on vielä avoin.

2. Yleinen kevätkokous pidetään maanantaina 10.4. klo 18.00 Olarin asukaspuistossa, Meteorinkatu 7, 02210 Espoo.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan Olarin kehittämisestä.

3. Kevättalkoot pidetään keskiviikkona 10.5. klo 16.00 alkaen (aika aientunut tunnilla, mutta käymme myös klo 17 tapaamispaikalla). Tarkoitus on siivota Ylismäentien ja Olarinniityn välistä rinnettä.  TAVATAAN  pienellä parkkialueella Ylismäentien ja Ruomelanpolun risteyksen pohjoispuolella (Olarinhaankynnys), koirapuistoon alas mäkeä vievän tien lähellä. Tervetuloa

Vieraslajitalkoot, joissa puhdistetaan lähiluontoa haitallisista luontoon kuulumattomista kasveista, pidetään syyskesällä. Tervetuloa vieraslajitalkoisiin 16.8 klo 16-19 Nesteen huoltoaseman pihalta lähtö.

4. Lapsille ja lapsiperheille järjestetään Olarin asukaspuistossa kyläjuhla Olari tempaus tiistaina 5.9.2017.  Ohjelmassa on esityksiä, leikkejä, askartelua ja poniratsastusta yleisen lystinpidon lisäksi.  Tilaisuus järjestetään talkoovoimin yhdessä asukaspuiston henkilökunnan ja monien olarilaisten yhteisöjen kanssa.  Tempaus on ollut suosittu ja uutta talkooväkeä tarvitaan.

6. Olari-Seura osallistuu myös muiden toimijoiden tilaisuuksiin. Olemme mukana Olarin lysteillä Kuitinmäen koululla sunnuntaina 23.4.  Olemme myös mukana Matinkylän-Olarin asukasfoorumissa. Viime syksynä se järjesti Espoon keskuspuiston säilyttämistä käsitelleen tilaisuuden.  Keskuspuiston kohtaloon voi vaikuttaa. Suosittelemme osallistumaan Espoon ympäristöyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen torstaina 16.2. klo 17.45 -20. Tarkemmat tiedot saat netistä www.sll.fi/espoonkeskuspuisto.

Näiden tapahtumien ja toimintojen lisäksi Olari-Seura ry ottaa kantaa.  Viimeeksi olemme lähettäneet Espoon kaupungin johdolle ja liikuntatoimelle kirjeen, jossa vaadimme Olarin uimahallin ja liikuntatilan säilyttämistä ja sen toiminnan kehittämistä. Kirje lähti jakelulla kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, teknisen toimen johtaja Olli Isotalo, liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra, liikuntapäällikkö Virpi Mikama, liikuntapaikkapäällikkö Markku Sistonen ja uimahallipäällikkö Ari Jaakkola

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja sen toteutuminen

Vuoden 2016 toimintakertomus ohessa

Onnistunut Olari-Tempaus oli 6.9 asukaspuistossa

Siivoustalkoot pidettiin 10.5 klo 17 alkaen Olarinkadun alikulun kohdalla tapaaminen

Olari-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 29.3.2016 klo 18.00 Olarin asukaspuistossa, osoite Meteorinkatu 7, 02210 Espoo.

Kuulimme uusista kaavoituskohteista ja muuttuvista palveluista. 

Metroliikenteen alkaminen elokuussa mullistaa julkisen liikenteen ja samaan aikaan Isoon Omenan avattava Espoon kaupungin palvelutori keskittää julkiset palvelut Matinkylään.  Olarilaisten tulee vaikuttaa oman ympäristönsä kehittämiseen.  Asukkaiden yhteenkuuluvaisuuden lisääminen ja lähiluonnon säilyttäminen sekä palveluiden puolustaminen vaativat toimintaa. Haluamme säilyttää Olarissa edes työväenopiston toiminnan sekä Olarin liikuntatilan ja uimahallin!

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja sen toteutuminen

Syyskokous pidetään tiistaina 17.11. klo 18.00- 20.00 Olarin kappelilla, Kuitinmäen ostoskeskuksessa. Tervetuloa

Asukasyhdistykset kokoontuivat 20.10 Asukastalo Kylämajassa. Olemme huolestuneita alueen terveyspalveluista Matinkylän terveysaseman mennessä remonttiin ja Metron tuodessa lisää asiakkaita. Ison Omenan palvelutorin keskeinen idea oli kirjaston ym kaupungin toimijoiden yhteistyö. Ollaanko terveyspalvelut ulkoistamassa? Matinlylä- ja Olari - Seurat suunnittelivat  keväälle samanaikaisia siivoustalkoita, jolloin voitaisiin saada synergiaetuja mm. tiedottamisessa.

Perinteinen Olari-Tempaus 1.9. saavutti aikaisempien vuosien tapaan suuren suosion. Näkyvänä tuloksena on lasten kuvittamat veikeät roskikset ympäri Olaria.

Järjestimme Olarissa kotikaupunkipolkukävelyn la 8.8. klo 13 alkaen kotiseutupäivien  6-9.8.2015 aikana. 

Olari - Seura järjesti asukasyhdistysten (Matinkylä-,Olari-,Suurpeltoseurat ja Friisilän Omakotiyhdistys) kokouksen 24.3 klo 18 Olarin asukaspuistossa. Kyseessä oli seitsemäs yhteistyokokous. Kerroimme kukin suunnitelmistamme. Keskustelimme asukasfoorumien merkityksestä sekä kaupungin osallistamisstrategian sisällöstä ja tulevaisuudesta. Seurojen yhteistyö ja verkottuminen nähtiin tarpeelliseksi. 

KEVÄTKOKOUS pidetiin 16.4.15 klo 18 Olarin kirjon kerhosiivessä. Tilaisuudessa Espoon vanhustenpalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoi kaupungin vanhusten palveluista. Hän korosti liikunnan ja terveellisten elämäntapojen merkitystä. Laitospaikkoja vähennetään entisestään. Ne kohdentuvat erityisesti muistisairaille. Elä- ja asukeskuksien asunnot ovat pääasiassa ARA-rahoitteisia vuokra-asuntoja, mutta myös ympäristössä asuvien ruokailu- ja virkistyspaikkoja. Yksityisiä hoivakoti- ja palvelutalopaikkoja tulee lisää merkittävästi. Palvelusetelillä koetetaan mahdollistaa niiden käyttöä. Yksinäisyydenkin aiheuttamaa turvattomuutta kaupunki koettaa torjua yhdessä järjestöjen ja asukkaiden kanssa.
Kevättalkoot olivat 5.5.klo 17 Ruomelankorpi kohteena. Seura on ehdottanut kaupungille MEIDÄN PUISTO- sopimuksen tekemistä Ruomelankorvesta. Ilmeisesti menettely on niin uusi, että vasta käytäntö näyttää mitä kumpikin osapuoli sitoutuu tekemään. 

Espoon kaavoituskatsaus 2015

Vuonna 2015 jatkettiin Matinkylän palvelutorin suunnittelua.

Matinkylän terveysaseman säilyttämisen puolesta Olari-Seura on kirjelmöinyt useampaankin otteeseen.

Hankesuunnitelman mukaan Matinkylän terveysasema peruskorjataan heti kun em. uusi palvelutori valmistuu, jonne toiminnot siirtyvät syksyllä 2016. Peruskorjauksen jälkeen Matinkylän terveysasemalle palautuu terveysaseman vastaanottotyö, myös yleistilansa vuoksi ambulanssia tarvitseville potilaille, lukuun ottamatta kuitenkaan ambulanssikuljetusta vaativaa akuutin sairauden vastaanottoa. Neuvola ja mielenterveyspalvelut siirtyvät Matinkylän palvelutorille. Terveysaseman käyttöön tulee toinen kerros kokonaan (22 kpl vastaanottohuoneita). Tavoitteiden mukaisesti myös lähialueiden suun terveydenhuoltopalvelut yhdistyvät. Peruskorjauksen jälkeen Matinkylän terveysasemalle palautuu Matinkylän hammashoitola ja lisäksi sinne siirtyvät Tiistilän, Kuitinmäen ja Puolarmetsän hammashoitolat (20 kpl vastaanottohuonetta).

Ns Esson korttelin kaavoitus on valmistunut: Valitettavaa on, että määräys vähintään 400 k-m2 liike-, palvelu palvelu-, toimisto- ja liikuntatiloja tilan rakentamisvelvollisuudesta on muuttunut oikeudeksi rakentaa enintään 350 k-m2 ko tiloja. Palvelutilat elävöittäisivät keskusta

Esson korttelin purkaminen alkoi lokakuussa 2015.

Tässä Linkissä toimintasuunnitelma vuodelle 2014 ja sen toteutuminen

Syyskokous pidettiin 11.11.2014 klo 18 Asukastalo Kylämajassa  

Kaupungin johdon asukastilaisuus pidettiin 29.10. klo 18-19.30 Kirjasto Omenassa. 

Asukasyhdistysten edustajat kokoontuivat 1.10 14 upeassa Suurpellon uudessa päiväkodissa Poppelikujalla.

Kaupunginosayhdistysilta järjestettiin 27.8. valtuustotalolla.Toivottavasti kerättyä asukasmielipidettä käytetään hyväksi jatkotyöskentelyssä.Työskentelytapa oli mukavan osallistava.

Tulevaisuuden Matinkylä-Olarin suunnittelua työpajoissa

Matinkylä ja Oari muodostavat metron myötä kasvavan keskuksen, jonka tulevaisuutta suunnittellaan nyt. Kaupunkisuunnittelukeskus on palkannut A-konsultit Oy:n, Trafix Oy:n, MA-arkkitehdit työtä tekemään. Työpaja on osa Matinkylä-Olari visiota, jossa määritellään alueen kehityksen suuntaviivoja vuoteen 2040 saakka. Työpajan tarkoituksena on kerätä ideoita ja kartoittaa mielipiteitä suunnittelun tueksi ja siihen ovat tervetulleita kaikki alueen tulevaisuudesta kiinnostuneet. Ensimmäinen työpaja oli 20.8 ja toinen 24.9 klo 17-20 Tiistilän koululla. Linkki

Elokuun työpajassa jaettiin tavoitematriisi priorisointia varten. 

Matinkylä- , Olari- ja Suurpeltoseura sekä Friisilän omakotiyhdistys jatkavat yhteistyötään Tapasimme 4.6 ja jatkamme 1.10. Tärkeänä aiheena alueen visiointi. Miksi Suurpelto, Puolarmetsä ja Friisilä on rajattu kohdealueen ulkopuolelle ?

Perinteistä Olari-Tempausta suunniteltiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa useassa kokouksessa pitkin kevättä ja kesän loppua. Sää suosi 2.9 järjestettyä tempausta. Paikalla kävi arviolta runsas1300 kävijää. Seura arpoi edellisten vuodien tapaan kaupungin työhönvalmennuskeskuksen kunnostaman ja lahjoittaman hienon polkupyörän (keskimmäisessä kuvassa onnellinen voittaja)

dsc_0254.jpg

onnellinen_voittajadsc_0286_1.jpg

kirkkonummen_kennelkerhon_porrodsc_0220.jpg

Siivoustalkoot pidettiin 13.5 Flooran päivänä sateessa, mukana seuran puheenjohtaja, sihteeri ja yksi vapaaehtoinen. Ensi vuonna toivottavasti enemmän.

Kaupunkis suunnittelee Ruomelanraitin parantamista, mistä pidettiin yleisötilaisuus 29.4. Seuran edustajat olivat mukana. Toivottavasti suunnitelmat johtavat tekoihin. 

Osallistuimme 27.4 pidettyihin Olarin Lysteihin tavoitteena jäsenhankinta. Yhdessä Olarin Lionsin kanssa järjestämme siivoustalkoot 13.5.

Perinteistä yhdessä enemmän tapahtumaa ei tänä vuonna järjestetä Isossa Omenassa, koska Citycon on ilmoittanut, ettei se luovuta järjestöille maksutta tilaa aikaisempien vuosien tapaan. Paheksumme ja ihmettelemme kauppakeskuksen suhtautumista järjestöjen ja vapaaehtoisten toimintaan.  

Vuosi 2014 alkoi aktiivisesti. Olari-Seura otti kantaa ensimäisessä kokouksessaan liityntälinjastoon. Kommentimme.

Seura ilmaisi myös vakavan huolensa alueen terveyspalvelujen riittävyyden vuoksi. Odotusajat lääkärin vastaanotolle ovat yli 50 vrk . Alueen väestömäärä ja terveyspalvelujen tarve kasvaa metron ja Suurpellon rakentumisen myötä. Puolarmetsän ja Matinkylän terveysasemat tulee säilyttää Iso Omenan palvelutorin lisäksi. Olari-Seuran kannanotto toimitettiin jaoston ja lautakunnan puheenjohtajille sekä 4.2.2014 pidettyyn asukasfoorumiin. Olari-Seura, Matinkyläseura ja Friisilän Omakotiyhdistys yhtyivät yhteisessä kokouksessaan 11.2. huoleen alueen terveyspalvelujen kehityksesta.

Lautakunta päätti ulkoistaa 19.3.14 Puolarmetsän palvelut. Kilpailutus tapahtuu keväällä ja ulkoistus ennen vuoden loppua.

Ostopalvelun laatukriteerejä ovat hoitoon pääsy, hoidon laatu, asiakastyytyväisyys, tuotantokustannukset ja muiden Espoon kaupungin maksamien resurssien rationaalinen käyttö. Antakaamme palautetta.

Tässä linkissä toimintasuunnitelma vuodelle 2013 ja sen toteutuminen:

Kotikaupunkipolkupäivitys meneillään. Polut tulevat vain nettiin (EKYLin ja kaupungin sivuille)  www.kotikaupunkipolut.fi. Tarkistuskävely pidetään loka-marraskuulla. Osallistujia ja komentteja kaivataan

Olarin turvallisuuskävely oli 7.11 klo 17.30: Etsittiin turvattomia paikkoja. Yleisesti ottaen todettiin Olari turvalliseksi ja hyväksi paikaksi asua. Lisätietoja www.rikostorjunta.fi.

Olari-Seuran syyskokous pidettiin 30.10.2013 Asukastalo Kylämajassa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Lenkkeri. Vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

 Saimme 14.10 luonnoksia linjastoksi kommentoitavaksi:http://hsllansimetronliityntalinjasto.blogspot.fi/

Asukasfoorumi pohti 8.10.13 Olarin lukiossa Metron tuloa sekä Ison Omenan ympäristön toteutuksen (kaupunki) että liikenteen (HSL) kannalta.Jäi vaikutelma, että pienelle alueelle ahdetaan yhteen sumppuun paljon uusia liiketiloja,asuntoja ja liikennettä. Toivottavasti uusi Suomenlahdentie ehtii valmiiksi, samoin kuin tunneliyhteys Olarin suunnasta. Liityntäliikenteen suunnittelusta kuulimme periaatteita. Mieleen jäi periaate, liikenteen keskittämisestä, jotta vuorotiheys saadaan riittävän suureksi. 

Olari-Seuran, Matinkyläseuran, Suurpeltoseuran ja Friisilän omakotiyhdistyksen yhteistapaaminen oli 18.9 Olarissa. Pohdimme, miten saisimme äänemme kuuluviin. Alueella erityisesti Matinkylässä tapahtuu paljon: uusi palvelutori, uimahalli, koulu jne. Metro tuo mukanaan palveluja,mutta myös väkeä ja ahtaaseen tilaan valtavan määrän liityntäliikennettä.

Olari-Tempauksen järjestimme yhdessä alueen toimijoiden kanssa 3.9.13 perinteiseen tapaan Olarin asukaspuistossa. 

MATINKYLÄN KESKUS II - MATINKALLIO, 312005 (Tynnyripuisto)
ke 28.8. klo 17.30 Matinkylän monitoimitalossa keskusteltiin kaavamuutoksen lähtökohdista ja tavoitteista.

Olari-Seuran, Matinkyläseuran, Suurpeltoseuran ja Friisilän omakotiyhdistyksensekä Asukastalo Kylämajan edustajat tapasivat 6.3.2013 Suurpellon infokioskissa. Tilan rajallisuuden vuoksi valtuutettujen kutsuminen jäi toiseen kertaan. Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula kertoi Suurpellon suunnitelmista kasvaa nykyisestä parin tuhannen asukkaan alueesta. Suurpeltoseuran puheenjohtaja Cleo Bladen mukaan viljelypalsta toiminnalla ja oppilaitosyhteistyöllä on ollut  suuri merkitys seuran toiminnan aktivoinnissa. Keskustelu oli vilkasta. Olari-Seura isännöi seuraavaa tapaamista 18.9.13 klo 18. 

Olari-Seuran kevätkokous oli 12.3.13 klo 18 Olarin kappelissa Joukkoliikenne suunnittelija Jonne Virtanen kertoi metron liityntäliikenteen suunnittelusta.

Osallistuimme 3.4 kaupungin järjestämään Matinylän ja Olarin "välialueen" suunnittelun ideointityöpajoihin Tiistilän koululla. Jospa katettaisiin moottoritietä ja rakennettaisiin kannelle. Säästetään puistoja ja kohtuullistetaan kerrosmääriä. Kiinnitimme jälleen kerran huomiota puutteellisiin terveyspalveluihin. Nykyisen palveluvajeen lisäksi väestömäärä kasvaa (Suurpelto, metron tuomat) ja asukkaat ikääntyvät pois työterveyshuoltopalveluista. Palvelutorin lisäksi Puolarmetsän terveysasema ja myöhemmin Matinkylän terveysaseman laajennus tarvitaan. 

Linkkejä tilaisuuden työskentelyn tuloksiin:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Kaupunkikeskukset/MatinkylaOlari

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Kaupunkikeskukset/MatinkylaOlari/MatinkylaNiittykumpu_projekti/Metrokeskus

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Kaupunkikeskukset/MatinkylaOlari/MatinkylaNiittykumpu_projekti 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 ja sen toteutuminen.

Kaupunginjohtajan asukastilaisuus 9.5.12 antoi lupauksen saada ottaa kantaa alueen terveyspalvelujen suunnitelmiin (erityisesti Puolarmetsän kohtalo) suunnitelmien selkeytyessä.

Onnistunut Olari-tempaus järjestettiin alueen toimijoiden yhteistyönä 4.9.2012.

Olemme osallistuneet Espoon järjestöjen yhteisö ry:n Win4all hankkeeseen järjestöjen verkkopalvelun kehittämiseksi. Sivujen www.espoolaiset.fi pitäisi avautua maaliskuussa.

Olari-Seuran, Matinkyläseuran, Suurpeltoseuran ja Friisilän omakotiyhdistyksen tapaaminen oli 17.10 klo 18.30 Matinkylä Asukastalossa. Jatkamme yhteistyötä verkostoitumalla! Seuraava vastaava tapaaminen on 6.3.2013 klo 18 Suurpellon infokioskissa. Kutsumme mukaan alueen uudet valtuutetut tentattavaksi.

Isossa Omenassa osallistuimme 20.10. "yhdessä enemmän" tilaisuuteen, missä järjestöt esittelivät toimintaansa.

SYYSKOKOUS  oli 15.11.12  Olarin kirkolla Kuulimme Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkiselta, että HSL alkaa  vuoden 2013 alussa liityntäliikenteen konkreettisen suunnittelun. Tule mukaan vaikuttamaan.

Hallitukseen valittiin uusi jäsen Heikki Lenkkeri (ks hallitus)

Matinkylä-Olarin alueen asukasfoorum on maanantaina 19.11 klo 18 Tiistilän koululla aiheena on suuralueen päivähoito ja varhaiskasvatus sekä Matinkylän keskusta-alueen kehittäminen (Matinkylä-Niittykumpu-alueen projektinjohtaja Markus Saari.

Joulunavajaiset pidettiin Kuitinmäen ostoskeskuksessa 29.11. Joulukuusi (ilman valoja) katkaistiin jälleen. MIKSI? Olisi mielenkiintoista tietää. Kuva

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PUOLARMETSÄN TERVEYSASEMAN PALVELUISTA SEKÄ TOIVOMUS TIETOJEN SAAMISEKSI KASVAVAN MATINKYLÄN SUURALUEEN TERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMISTA  Aikaisempi esityksemme tässä

Tässä uimahallialoiteMeri-Matin koulua koskeva aloite on jätetty luottamushenkilöille