Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:106654 kpl

Yhteystiedot

Olari-Seura ry
Päivänkehräntie 5 as 1
02210 Espoo

Y-Tunnus 1813645-9

Tälle sivulle keräämme meitä koskevia tärkeitä päätöksiä ja asioita

Puolari-Olari-kehityskuva

Olarin keskeisten alueiden inventointi, arvotus ja kehittämisperiaatteet 2019

Kaupunki on myös valmistellut yhteistyössä Arkkitehdit Anttila ja Rusanen Oy:n sekä Rambollin kanssa Olarin kivijalkatilojen muutosmahdollisuudet asunnoiksi – yleispiirteiset periaatteet-julkaisun, joka ei suoranaisesti Olarin historiaan liity, mutta voi sisältää muuta mielenkiintoista tietoa

Julkaisuja voi hakea kaupungin verkkosivujen hakupalveluiden kautta Espoo.fi /asuminen/ rakentaminen/ kaupunkisuunnittelun julkaisut/ täydennysrakentaminen ja investoinnit

Matinkylä vuonna 2040 -esitys, 17.12.2020

https://youtu.be/JoS73Z2fe4U

Esson talon purku
Esson talon purku alkamassa syksyllä. Sisätiloista aloittavat ja ulkokuori ja runko sen jälkeen. Kesto n 2 - 3 kk.

Sosiaali- ja terveysalautakunta on 15.4.2014 tehnyt esityksen investointisuunnitelmaksi 2015-2019. Linkissä on yhteenveto Matinkylän suuraluetta koskevista kohdista. Olarin neuvola tullaan siirtämään Matinkylän palvelutorille. Matinkylän terveysasema tullaan peruskorjaamaan, mikä on Seuran esityksen mukaista. Puolarmetsän terveysaseman kohtalo ei selviä investointisuunnitelmasta.

Espoon kaavoituskatsaus 2013 on luettavissa verkkoversiona osoitteesta http://www.espoo.fi/materiaalit/asuminen_ja_ymparisto/verkkolehti/espoon-kaavoituskatsaus-2013/ Kannattaa tutustua Matinkylä-Olarin alueella tapahtuu paljon.

KAAVOITUS

Kuitinmäki, 321 803
Muutosalueena on Kuitinmäen keskustassa Kuunkehrän torialueen itäpuolella ja Kuunkadun pohjoispuolella sijaitseva korttelialue, jossa sijaitsee entinen Esson pääkonttori. Käyttötarkoitusta tutkitaan. Seuraava tavoite on poistunut katsauksesta: Tavoitteena on muuttaa korttelialueen käyttötarkoitus liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueesta pääosin asuinkorttelialueeksi ja tutkia alueeseen liittyviä liikennejärjestelyjä ja autopaikoitusta sekä mahdollisuutta kerrosalan lisäämiseen.

Matinkallionsyrjä 312600
Tutkitaan alueen käyttötarkoitusta siten, ettäpuistot, päiväkoti, terveysasema, Matinkylän kartano ja sen puutarha säilyvät. Hienoa - Terveysasema on ilmeisesti säilymässa!

PALVELUT

Olari-Seura on useissa yhteyksissä ilmaissut huolensa alueen terveyspalveluista. Samaa huolta ovat kantaneet myös aluevalvontavirasto, valtuutetut ja sosiaali- ja terveyslautakunta, joka on kokouksessaan 5.6.2012 käsitellyt asiaa. Toivottavasti tilanne paranee ja lääkärit kokevat Espoon hyväksi työpaikaksi.

Lakisääteisen HOITOTAKUUN mukaan kuntalaisen on saatava

- yhteys terveydenhuoltoon arkisin välittömästi virka-aikana,
- terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta,
- ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa,
- ei-kiireellinen hoito suun terveydenhuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa